Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa, która zajmuje się wydawaniem uprawniem, dbaniem o stan techniczny sprzetu, który posiadają konkretne firmy i wprowadzaniem wszelkich innowacji w urządzeniach, instruowaniu pracowników i szkoleniowców w dokonywaniu jakichkolwiek modyfikacji.

Jaki jest zakres działania UDT?


UDT jest jednostką odpowiedzialną za dostosowanie poziomu ryzyka danego urządzenia (w tym również urządzeń transportu bliskiego) do akceptowalnego stanu. UDT działa zgodnie z przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej.

UDT wydaje uprawnienia w zakresie eksploatacji określonych urządzeń, które podlegają jego dozorowi. Dokonuje wszelkich napraw, ponieważ nie wszyscy użytkownicy np. wózków widłowych są przygotowani do wprowadzania zmian i usuwania uszkodzeń. UDT potwierdza również kwalifikacje osób, które odbyły wcześniej określone szkolenie. Takie kursy organizuje Centrum Szkoleń.

Jakimi urządzeniami zajmuje się UDT


Dozorowi technicznemu Urzędu podlega kilka różnych kategorii urządzeń. Są to:

  • urządzenia ciśnieniowe
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych i zapalnych
  • urządzenia transportu bliskiego
  • dźwigniki
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe

Uprawnienia UDT dotyczą więc między innymi urządzeń transportu bliskiego, a więc podnośników, dźwigów, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych.

Cel szkolenia i korzyści


Każdy Kursant, który przychodzi na szkolenie z obsługi określonego urządzenia transportu bliskiego powinien wiedzieć, jakie cele przyświecają jego edukacji. Przede wszystkim ważne jest to, aby sprawnie posługiwał się sprzętem, z którego wiedzy i działania odbywa kurs. Z tego powodu możliwe jest uzyskanie bezpłatnych dodatkowych godzin ćwiczeniowych. Kończąc szkolenie i zdając egzamin masz więc pewność, że jesteś wykwalifikowanym operatorem określonego urządzenia. Poza tym posiadasz uprawnienia pozwalające Ci podjąć pracę nie tylko w kraju, ale również za jego granicami, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo musisz wiedzieć, że udzielane uprawnienia UDT są bezterminowe.

Kontakt

Łódź 93-181
ul. Praska 5/7
tel. +48 698-922-696
tel. +48 42 2796944
ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ NA KURS
JUŻ DZIŚ